Meld deg på nyhetsbrev fra Psykologisk.no

Aktuelle kurs og fordypninger i psykologi

Institutt for aktiv psykoterapi (IAP) tilbyr valgfritt program i gruppeterapi for psykologer

Institutt for aktiv psyko­terapi (IAP) tilbyr fordypnings­program i klinisk voksen­psykologi for psykologer

SPGR institute arrangerer kurs i digitalisering – trusler og muligheter

Cut-e holder konverteringskurs for erfarne brukere av arbeidspsykologiske tester

Villa SULT Straks – et gratis nett­basert tilbud for enkelt­personer med spiseforstyrrelser og deres familier

SPGR institute inviterer til konferansen «Team og lederskap in extremis»

Det strukturerte intervjuet: Intervjuteknikk-kurs i regi av cut-e

Nasjonalt senter for selvmords­forsking og -forebygging tilbyr utdanning i behandling av komplisert sorg (CGT)

Institutt for aktiv psyko­­terapi (IAP) tilbyr videre­­utdanning i organisasjons­­psykologi for psykologer

Nasjonalt senter for selvmords­forskning og -forebygging tilbyr utdanning i Dialektisk atferds­terapi (DBT)

Sulten på innsikt, nytelse og livsglede? Bli med på PsykoPizza

iFightDepression: selvhjelp for depresjon

Ukens profilerte stillinger

Ledig stilling som stipendiat innan psykologi og helse­fremmende arbeid ved Institutt for samfunns­psykologi, Universitetet i Bergen

Folkehelseinstituttet søker forsker – psykisk helse hos barn og unge

Institutt for samfunns­psykologi, Universitetet i Bergen har ei ledig stilling som postdoktor innan psykologi/ sosial­epidemiologi

Institutt for klinisk psykologi ved Universitetet i Bergen søker etter førsteamanuensis i klinisk psykologi som klinikkleiar

Institutt for klinisk psykologi ved Universitetet i Bergen har ledig ei fast stilling som førsteamanuensis i klinisk psykologi

DPS Østre Agder søker psykolog/ psykolog­spesialist

Vil du bli stipendiat i Folkehelseinstituttets nye prosjekt om familieliv og barns deltakelse?

Ledig stipendiat ved Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL), Universitetet i Bergen

Bergen Center for Brain Plasticity/ Senter for krisepsykologi ved Universitetet i Bergen har to ledige 50 % stipendiatstillingar

Universitetet i Bergen har ledig ei stipendiat­­stilling (4 år) knytt til skift­arbeid, sjuke­fråvær og arbeids­­relaterte ulykker

Ledig stilling som førsteamanuensis i universitets­pedagogikk ved Universitetet i Bergen

Institutt for samfunns­psykologi ved Universitetet i Bergen har ledig stipendiat­stilling (3 år) knytt til skiftarbeid, sjukefråvær og arbeids­relaterte ulykker

Psykologifolk

Psykiateren som ikke vil se på mennesker som ting

Planen om å bli barnepsykolog vek for gründer-drømmen

Skal teste ut ny app for unge som sliter med traumer

Dårlig søvn svekker arbeidsprestasjonen

Hvilken psykologi-podkast vil du lytte til?

Når livet blir for stort

Hvordan virker søvn på oss?

Slik jobber krise­teamet i Osloskolen

Hvordan bør vi takle døden?

Hva gjør hjemmekontor med mentaliteten vår?

Flytteplaner skaper engasjement

Så tøft er det å varsle på jobb

Den fryktede kjedsomheten

Mytene om personlighets­forstyrrelser

Bli med på Påskelunsjquiz

Hvordan er det å bli psykolog?

Hvorfor er det så lurt med grønne lunger i byen?

Forfatterintervjuer

Hvor gikk det galt for generasjon prestasjon?

Psykologiske tiltak kan hjelpe mennesker med somatisk sykdom

– Husk å gi tilbakemelding

– Møt oss med hjertet først

Bokutdrag

Hva vil det si å yte god hjelp i helse- og velferdssektoren?

Det er lurt å bestemme seg

– Hva med plaster?

Slik formes vi av andres forventninger

Er du deprimert eller nedstemt?

Jula hos mormor og morfar er den beste i hele mitt liv

Hvordan påvirkes vi av cannabis?

Når er fagfolks intuisjoner
til å stole på?

Kroppen er sinnrik

En grunnholdning av medfølelse

Helsestasjonene kan forebygge barne­mishandling

Kan man rømme fra den sosiale angsten?