Meld deg på nyhetsbrev fra Psykologisk.no

Aktuelle kurs og fordypninger i psykologi

SPGR institute inviterer til konferansen «Team og lederskap in extremis»

Institutt for aktiv psyko­terapi (IAP) tilbyr fordypnings­program i klinisk voksen­psykologi for psykologer

Cut-e holder rekrutteringskurs for alle som arbeider med rekruttering

Cut-e holder konverteringskurs for erfarne brukere av arbeidspsykologiske tester

E-læringskurs i selvmords­risiko­vurdering for leger og psykologer

Nasjonalt senter for selvmords­forsking og -forebygging tilbyr utdanning i behandling av komplisert sorg (CGT)

Autorisasjonsdag i regi av cut-e

SPGR institute arrangerer kurs i digitalisering – trusler og muligheter

Det strukturerte intervjuet: Intervjuteknikk-kurs i regi av cut-e

Cut-e arrangerer kurs for nye brukere av arbeidspsykologiske tester

Kurs i regi av cut-e: Effect – effektivisering av ledergrupper

Kurs i klinisk suicidologi – for leger og psykologer som arbeider med voksne

Ukens profilerte stillinger

PhD position within Culture and Cognition/Cognitive Evolution at the SapienCE Centre of Excellence, University of Bergen

Universitetet i Bergen har ledig ei stipendiat­­stilling (4 år) knytt til skift­arbeid, sjuke­fråvær og arbeids­­relaterte ulykker

Institutt for klinisk psykologi ved Universitetet i Bergen har ledig ei fast stilling som førsteamanuensis i klinisk psykologi

Ledig stilling som stipendiat innan psykologi og helse­fremmende arbeid ved Institutt for samfunns­psykologi, Universitetet i Bergen

Universitetet har ledig stipendiat i psykologi og menneske–maskin-interaksjon for marine arbeids­plassar

Institutt for klinisk psykologi ved Universitetet i Bergen søker etter førsteamanuensis i klinisk psykologi som klinikkleiar

Folkehelseinstituttet søker forsker – psykisk helse hos barn og unge

Institutt for samfunns­psykologi ved Universitetet i Bergen har ledig stipendiat­stilling (3 år) knytt til skiftarbeid, sjukefråvær og arbeids­relaterte ulykker

Bergen Center for Brain Plasticity/ Senter for krisepsykologi ved Universitetet i Bergen har to ledige 50 % stipendiatstillingar

Ledig stilling som førsteamanuensis i universitets­pedagogikk ved Universitetet i Bergen

Ledig stipendiat ved Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL), Universitetet i Bergen

DPS Østre Agder søker psykolog/ psykolog­spesialist

Psykologifolk

Teknologi og psykologi har funnet tonen i Trondheim

Villa SULT utvider behandlings­tilbudet med to nye terapeuter

Skal teste ut ny app for unge som sliter med traumer

Dårlig søvn svekker arbeidsprestasjonen

Hvilken psykologi-podkast vil du lytte til?

Hvorfor er det så vanskelig å se seg selv utenfra?

Hvor godt liker du partneren din?

Kan fem minutter med mindfulness gjøre deg mer empatisk?

Tør du å si nei?

Hvordan forutsier vi hva som vil skje?

Hvordan bør vi takle døden?

Han ble redd for alt

Føler du deg som en bedrager?

Hvorfor setter vi diagnoser på folk, men ikke på samtiden?

Hvor lang tid bruker du på å sykle Trondheim–Oslo?

Test psykologi­kunnskapene med Psykologlunsj

Ulempen ved å fokusere på noe

Forfatterintervjuer

Den grønne psykologen

Fem problemer kan felle en ledergruppe

Kan du nok om helsepersonelloven?

Behandler traumer hos barn og unge

Bokutdrag

Kunsten å skape dialog

Hvorfor gjør det så vondt å bli avvist?

En trygg jobb i transportbransjen

Psykologi i et nøtteskall

Når barn og unge skader seg med vilje

Tenk fort – eller langsomt

Selvets utvikling i en fasiliterende omverden

Et trygt hjem for alle

Budbærerne

Hva er mentalisering?

Et helhetlig syn på atferdsvansker hos barn

Kunsten å bearbeide følelser