Veilederutdannelse i konfliktløsning og utviklingsstøtte i relasjoner med barn i Oslo og på nett.