Terapeutisk tilstedeværelse og selvmedfølelse i terapeutrollen.