standardisert klinisk intervju som dekker alle de vanligste diagnosene i psykisk helsevern for voksne.