organisasjonspsykolog og jurist Jan Gunnar Kaaresen.