Nettbasert observasjonskurs i CLASS Pre-K (3–6 år).