menneskers sårbarhet for utvikling av depresjon og psykiske lidelser.