godkjent vedlikeholdskurs av Norsk psykologforening.