Det vi tenker på når vi prøver å ikke tenke på global oppvarming.