den frie tanke (erkjennelse) og dialog (kommunikasjon).