behandlingsmetodikk overfor pasienter med selvskading.