Meld deg på nyhetsbrev fra Psykologisk.no

Aktuelle kurs og fordypninger i psykologi

Nasjonalt senter for selvmords­forsking og -forebygging tilbyr utdanning i behandling av komplisert sorg (CGT)

Autorisasjonsdag i regi av cut-e

Cut-e holder oppfriskningskurs for testbrukere

Villa SULT Straks – et gratis nett­basert tilbud for enkelt­personer med spiseforstyrrelser og deres familier

Det strukturerte intervjuet: Intervjuteknikk-kurs i regi av cut-e

Sulten på innsikt, nytelse og livsglede? Bli med på PsykoPizza

Cut-e holder konverteringskurs for erfarne brukere av arbeidspsykologiske tester

Kurs i regi av cut-e: Effect – effektivisering av ledergrupper

iFightDepression: selvhjelp for depresjon

Institutt for aktiv psyko­­terapi (IAP) tilbyr videre­­utdanning i organisasjons­­psykologi for psykologer

Kurs i klinisk suicidologi – for leger og psykologer som arbeider med voksne

SPGR institute inviterer til konferansen «Team og lederskap in extremis»

Ukens profilerte stillinger

PhD position – Centre for the Science of Learning & Technology (SLATE), University of Bergen

Ledig stilling som førsteamanuensis i universitets­pedagogikk ved Universitetet i Bergen

Universitetet har ledig stipendiat i psykologi og menneske–maskin-interaksjon for marine arbeids­plassar

PhD position within Culture and Cognition/Cognitive Evolution at the SapienCE Centre of Excellence, University of Bergen

Bergen Center for Brain Plasticity/ Senter for krisepsykologi ved Universitetet i Bergen har to ledige 50 % stipendiatstillingar

Vil du bli stipendiat i Folkehelseinstituttets nye prosjekt om familieliv og barns deltakelse?

Institutt for samfunns­psykologi, Universitetet i Bergen har ei ledig stilling som postdoktor innan psykologi/ sosial­epidemiologi

DPS Østre Agder søker psykolog/ psykolog­spesialist

Universitetet i Bergen har ledig ei midlertidig stilling som prosjekt­koordinator (forskar) ved Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL)

Institutt for samfunns­psykologi ved Universitetet i Bergen har ledig stipendiat­stilling (3 år) knytt til skiftarbeid, sjukefråvær og arbeids­relaterte ulykker

Folkehelseinstituttet søker forsker – psykisk helse hos barn og unge

Ledig stilling som stipendiat innan psykologi og helse­fremmende arbeid ved Institutt for samfunns­psykologi, Universitetet i Bergen

Psykologifolk

– Vil fortsette til jeg blir 100

Skal kombinere par- og familieterapi med forskning på samlivs­styrkende tiltak

Nye psykolog-ansettelser i Moment

Gründer-ekteparet utforsker nye veier for e-terapi

Hvilken psykologi-podkast vil du lytte til?

Hvorfor er det så vanskelig å se seg selv utenfra?

Teknologiens nye verden

Påvirker Pokémon hjernen?

Livet og døden – hvordan takler vi det?

Når du mest av alt ønsker deg kontakt med andre mennesker

– Hjernen er i endring hele livet

Gratulerer med nobelprisen!

Hva forteller angsten oss?

Fire veier til mer lykke

Myten om barn og sukker

Den perfekte gaven å gi, men ikke få

– Slik du takler øyeblikket, takler du alt

Forfatterintervjuer

Hvem får seg til å drepe?

– Det er alltid sider ved oss selv og livet vi har levd, som blir stående ufortalte

Når jobben din er å hjelpe andre, hvordan hjelper du deg selv?

Psykologiske tiltak kan hjelpe mennesker med somatisk sykdom

Bokutdrag

Seks grunner til at det går i lås mellom mennesker

Hva føler du om kroppen din?

Når atferden vår kommer i konflikt med et positivt selvbilde, skaper det et plagsomt ubehag

Selvledelse er hva du sier til deg selv

Budbærerne

Slik formes vi av andres forventninger

Derfor skjer flyulykker

Hvorfor velger noen å bli psykoterapeut?

Kunsten å si stopp når det røyner på

Hvordan jeg ble meg selv

Fra ledelse av hender til ledelse av hjerner

Gjør det vondt?