behandling for pasienter med store vansker i livet"/>behandling for pasienter med store vansker i livet"/>