behandling for pasienter med store vansker i livet"/> behandling for pasienter med store vansker i livet"/>