ARBEIDSLIV

Ledige stillinger

Modum bad søker psykologspesialist til fast 100 % stilling ved voksenpsykiatrisk poliklinikk

Sørlandet sykehus HF søker psykolog­spesialist/ psykolog ved Spesialisert poliklinikk for psyko­somatikk og traumer, Kristiansand

Instituleder til Institut for Psykologi, Københavns Universitet  

Terapirom/kontor til leie i Kruses gate 8

IPR Oslo søker psykologer og psykologspesialister for arbeid på kveld

Meld deg på nyhetsbrev fra Psykologisk.no

Kurs og faglig fordypning

Fagfokus arrangerer webinar om samtykkekompetanse og autonomi

Fagfokus inviterer til konferanse: Mestring av stress, smerte og utmattelse

Norsk forening for kognitiv atferdsterapi tilbyr videreutdanning i kognitiv atferdsterapi for helsepersonell med helse- og sosialfaglig bachelorutdanning

Hva kan utfolde seg i en dialog som varer over lengre tid? Flux inviterer til Dialogmaraton

Hogrefe arrangerer sertifiseringskurs i Leiter-3

Norsk forening for kognitiv atferdsterapi tilbyr videreutdanning i kognitiv atferdsterapi for leger og psykologer

Fagfokus arrangerer konferanse: Spiseforstyrrelser

Se Barnehagebarnet Innenfra – Sertifiseringskurs i veiledningsprogrammet for ansatte i barnehage SBI

8. nasjonale konferanse om Dialektisk atferdsterapi (DBT)

Dialog i praksis høsten 2024

Fagfokus inviterer til webinar om flyktningers psykiske helse

Fagfokus inviterer til webinar om vold og trusler på jobb

Hogrefe arrangerer sertifiseringskurs i BRIEF-2 for PPT

iFightDepression: selvhjelp for depresjon

Circle of Security Intervention (Intensive): Sertifiseringskurs i behandlingsprogrammet COS I

Velg episode

Hvordan er kreative mennesker, sånn egentlig?

Ikke alle kan visualisere

Hva slags terapi bør du velge?

Derfor tar vi overdrevne sjanser

Hva gjør skjerm-dating med psyken vår?

Myten om barn og sukker

Hva trenger barn når mamma og pappa skal skilles?

Hva gir størst ferielykke?

Teknologiens nye verden

Kunsten å tenke klart

– Vi må se kompleksiteten som ligger bak selvmord

Blir vi distrahert eller skjerpet av utseendet til læreren?