Veien til varig lykke

Veien til varig lykke

Vi kan ikke si oss fornøyde med å hjelpe mennesker til en hverdag det går an å leve med, vi må hjelpe dem å finne et liv som er verdt å leve, sier den amerikanske psykologen Martin Seligman.
Kunsten å skape dialog

Kunsten å skape dialog

En dialog er en samtale mellom to eller flere personer preget av gjensidig velvilje, åpenhet og samarbeid. Langt fra alle samtaler er slik, skriver Helge Svare.
Flertallets makt

Flertallets makt

Vi avgjør hva som er rett og riktig ved å orientere oss om hva andre mener er rett og riktig, skriver Torstein Låg.
Å finne veien sammen

Å finne veien sammen

– Vi følger klientens smerte til vi når det dypeste emosjonelle såret. Derfra finner vi veien sammen, sier den sør-afrikanske psykologen Leslie Greenberg, en sentral skikkelse bak emosjons­fokusert terapi.
Onkel Skrues store bekymring

Onkel Skrues store bekymring

Onkel Skrues største skrekk er at lykketiøringen skal havne i hendene til Magica fra Tryll. Men kampen for å opprettholde kontroll har en pris, skriver Jonas Vaag og Harald Holthe.
Ungdomsopprøret som forsvant

Ungdomsopprøret som forsvant

Det er ikke mulig å ha et troverdig ungdomsopprør som heies frem av foreldre, snarere vil det støte foreldre­generasjonen, skriver Leif Edward Ottesen Kennair.
En studie av diagnosers kraft

En studie av diagnosers kraft

Kan man bli vurdert som psykisk syk selv om man oppfører seg helt normalt? Ifølge psykologen David Rosenhan er svaret ja.
Et sunt nok sinn

Et sunt nok sinn

Mental helse er langt mer enn fravær av psykisk sykdom, skriver John Gunnar Mæland.
En vaksine mot selvbedrag

En vaksine mot selvbedrag

Det er mer krevende å unngå å lure seg selv enn det er å unngå å bli lurt av andre, skriver Torstein Låg.
Cannabis­produkter i endring

Cannabis­produkter i endring

I løpet av få år har cannabis­produktene endret seg betydelig, og skapt større risiko for helseskade, skriver Liliana C. Bachs og Silja Skogstad Tuv.
Tenk deg en arealforsker

Tenk deg en arealforsker

Det er mye vi ikke vet, men noe har vi lært etter mange års forskning: Vi er et resultat av arv og miljø, ikke arv eller miljø, skriver Leif Edward Ottesen Kennair.
Valgets kval

Valgets kval

Hvis du kunne ha valgt, ville du ønsket å få to gode jobbtilbud eller ikke? spør Jan-Ole Hesselberg.
Hva slags ansatte vil vi ha?

Hva slags ansatte vil vi ha?

Romfartsprogrammet NASA er opptatt av å ansette folk som hadde opplevd motgang og vist at de kan reise seg igjen, skriver Torkil Berge og Erik Falkum.