Et julemysterium

Et julemysterium

Hvorfor er vi mennesker er så flinke til å tro på det usannsynlige? spør Leif Edward Ottesen Kennair i anledning jula.
Slik oppstår fordommer

Slik oppstår fordommer

Så snart vi skiller mellom «oss» og «dem», legger vi grunnlaget for fordommer, viste en klassisk studie.
Valgene følger oss

Valgene følger oss

Det gode liv er å styre seg selv og utvikle et bevisst forhold til de valgene man tar. Den måten å styres på kan vi kalle etisk, skriver Einar Øverenget.
Darwinist og feminist? Ja visst!

Darwinist og feminist? Ja visst!

Vil du være kul i moderne akademia, så velger du å bryte ut av de gamle disiplinskapte båsene, skriver Leif Edward Ottesen Kennair.
En studie av glorie-effekten

En studie av glorie-effekten

Vil mennesker vi synes er fysisk tiltrekkende, også virke smarte og trofaste, uten at vi egentlig har grunnlag for karakteristikken? Glorie-effekten tyder på at svaret er ja.
En ny, mer human psykiatri

En ny, mer human psykiatri

Forskere fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold lanserer en ny samarbeidsmodell for psykisk helsevern. De vil sikre at pasienter får økt innflytelse over egen behandling.
Leger trosser sykdom og risikerer utbrenthet

Leger trosser sykdom og
risikerer utbrenthet

Ingen yrkesgrupper har høyere terskel for å sykmelde seg enn leger. Sykehusleger som trosser sykdom og stiller på jobb, kan ha økt risiko å bli utbrent, ifølge en ny studie.
Du er ikke unik

Du er ikke unik

I dagens prestasjonskultur innebærer det å være gjennomsnittlig å bli satt på sidelinja. Men for de fleste er det et statistisk uunngåelig faktum, skriver den amerikanske læreren David McCullough Jr. i en ny bok.